Brahmin Welfare Bhavan

Brahmin Welfare Bhavan

banner
GLOBAL BRAHMIN NEWS :
 • సేవా దృక్పథంతో నా వంతు బాధ్యతగా మన బ్రాహ్మణ విద్యార్థులకు ఉచితంగా విదేశాలకు అనగా  అమెరికా, కెనడా, యూకే,ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ etc దేశాలకు వెళ్లి చదువుకొనుటకు అవసరమైన గైడెన్స్ మరియు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వబడును. అలాగే ఇక్కడ (INDIA లో ) కూడా Degree, MBA, Phd,  Management quota లో MBBS, MD, MS. etc Courses సంబంధించిన సమాచారము తెలుసుకొనుటకు ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు నన్ను మా ఆఫీసు నందు  సంప్రదించగలరు.
 • My Mobile Number
 •  
 • 9 666 23 9999.
 •  
 • Please call for prior Appointment.
 • - ADITYA KANUPARTHY.
 • 🙏🙏🙏 జై శ్రీరామ్ 🙏🙏🙏
 • దయ చేసి గ్రూప్ సబ్యులకు విన్నపం.హైదరాబాద్ లో మల్కాజిగిరి ప్రాంతంలో ఒక poor lady భర్తపోయాక కొడుకు ని వంటలు చేసి ఇంజినీర్ చదివిస్తున్నది .కరోన వల్ల ఆవిడ పని పోయింది ఎవెరైన హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు వంట చేయడానికి కావలిసిన ఆమె చేస్తారుదయచేసి ఆమెకి పని ఇప్పించగలరు.ఆవిడ ఫోన్ 9393880591 మీకు తెలిసిన వారు ఉంటే చెప్పండి.oldage వాళ్ళకి సేవ చేయగలదు ఆవిడ.

ఫుడ్ కార్డు గురించి చదవండి :

కరోనా రెండవ దశ తీవ్ర రూపం సందర్భంలో మళ్ళీ లాక్ డౌన్ విధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి .. పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాల వారు మన బర్కత్ పుర కార్యాలయానికి వచ్చి ఫుడ్ కార్డు పొందండి. కుటుంబ సభ్యుల అందరి గుర్తింపు కార్డులు చూపించి .. యజమాని ఒక్కడి ఆధార్ కార్డు కాపీ ఇస్తే సరిపోతుంది. దరఖాస్తు మా వద్దనే ఉంటుంది. నింపి ఇవ్వొచ్చు. ఉదయం 11 నుండి మ 3 వరకు దరఖాస్తులు ఇవ్వొచ్చు. మే 24 లోపు మీరు దరఖాస్తులు అందించవచ్చు. తదుపరి అవకాశం ఉండదు. ఫుడ్ కార్డులు పొందిన వారికి అందరికి లాక్ డౌన్ అంటూ వస్తే సరకులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కేవలం అల్పాదాయం మరియు దిగువ , మధ్య తరగతి బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు మాత్రమే ఏఈ అవకాశం. కొంతమంది ఎంత చెప్పినా ఉంగరాలు , మెళ్ళో చైన్ లు వేసుకుని వస్తున్నారు .. మాకు వేరే , మా అమ్మమ్మకు వేరే, బామ్మకు వేరే అంటూ ఒకే కుటుంబం లో చాల మంది తీసుకుంటున్నారు. ఆలా సరుకులు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు. మోసం చెయ్యాలని చూస్తే మోసపోయేది వారే. … వివరాలకు బర్కత్ పుర కార్యాలయానికి రండి.

BRAHMINS HELP DESK

CONFERENCE HALL

BESIDE REDDY WOMENS COLLEGE.. 

BARKATPURA 

NARAYANAGUDA. 

OPP FRESH SUPER MARKET

 

HOTCHIPS AND XEROX SHOP BUILDING 

II FLOOR

BARKATPURA

 

PHONE : 
+91 81431 81189

 

Home/IAS

Dear Aspirants

Please note. Already maximum information and details are given through website www.brahmanabhavan.com and Whatsapp groups. There is no time to discuss further doubts and clarifications. You can walk in for the Entrance Test even without registration. bring your Aadhar card, Marks memoranda.

Please Follow the below points

TEST VENUE

Dhanwantari IAS Study Circle,
Tilaknagar Cross Roads,
Shivam Road, Amberpet,
Hyderabad 500044

IAS Entrance Examination is divided into 3 Batches

First Batch

Second Batch

Third Batch

Outstation students. Please prefer First and Second Batches, as you can leave early for your return journey.

No Entry Without Mask & Sanitizer
- Maintain Social Distance -

Giri Prasad Sarma,
Founder President,
Brahmins Help Desk,
Brahmin Welfare Bhavan.

Ram Muppalla,
Director,
IAS Study Center,
Hyderabad.

IAS ENTRANCE EXAM

FOR ALL STATES BRAHMIN STUDENTS

Dear Brahmin Elders,
Please circulate this message among all of your BRAHMIN Contacts and Groups across India.
A good opportunity for Brahmin students of all states, those who are pursuing Degree or B.Tech Final Year or 2019 & 2020 passed out.
Brahmins Help Desk promotes comprehensive coaching for Civil Services Targeting UPSC CSE- 2022.

EXAM DATE:

28th February 2021 | 09 AM - 05 PM

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

Eligibility

Students pursuing Degree or B.Tech Final Year (or) 2019 & 2020 passed outs are allowed to apply.

Travel Allowance

Brahmins Help Desk will refund your Sleeper Class Train Fares TO & FRO from any state in India to the qualified students.

Scholarship

Students qualified in the entrance test and belonging to EWS Category are rewarded with 30% coaching fee.

Free Accommodation

Brahmins Help Desk takes care of Accommodation and boarding for outstation students.

Surname and Full Name
SELECT YOUR GRADUATION.

TEST PATTERN

 • Paper I Objective

  50 MCQs on Aptitude, National Movement and Indian Polity

 • Paper II Descriptive

  Essay, Precis writing and Case Study

TEST VENUE

Dhanwantari IAS Study Circle,
Tilaknagar Cross Roads,
Shivam Road, Amberpet,
Hyderabad 500044

The admission is purely based on merit in Scholastic Aptitude Test.

There is ONLY ONE INSTITUTE that is providing CIVILS coaching to our Brahmin Community Students that too on cost to cost basis without any profit motive.
The qualified community students belonging to EWS Category need to pay 70% of total fee. Brahmin Help Desk identifies Donors for the remaining 30%. Please spread this message across our community. If you are a Brahmin Student, fill the application online, otherwise share this group till it reaches all aspirants of BRAHMIN Community.

Dhanwantari IAS Study Circle

LEARN FROM INDUSTRY EXPERTS

Comprehensive Coaching

Interesting Quizzes

Premium Material

If you become a Civil Servant (IAS/ IPS/ IRS/ Etc.), you will be in a position to dispense the authority and serve the society and community in the best possible manner.
d2a8eb0b4b4e790c300e72cf7deff03c

Highlights of IAS Super 90

*

IAS SUPER 90 is for Graduation/PG completed students of Brahmin Community.

*

The intake for this program is limited to 90 only.

*

Exclusive Hostel Accommodation for Male /Female aspirants

*

Selection is strictly based on merit in Entrance Test

Be in Demand with Our Professional Training

This training will work as a panacea for you, as with this preparation you can crack any other competitive exams to acquire Any Govt / Pvt Sector Jobs.

Course Details

The 3rd Batch of IAS super 90 launches tentatively on 4th July,2021 Targeting
UPSC-CSE 2022.

Duration and Timings :
6 Months (9 AM to 5 PM).

Courseware is divided into 4 modules viz.Civils Foundation Course, Mains cum Prelims Course, Test Series and Interview Guidance

Four Tier Faculty Structure: Serving and Retired Civil Servants as Hon.Mentors, Faculty from New Delhi for Regular Classes, Professors and Resource Persons for the evaluation process.

Frequently Asked Questions (FAQs)

“IAS Super 90” is a classroom program for certain selected Brahmin Community aspirants who dream to become IAS/ IPS/ IFS/ IRS etc.

Any UG/ PG passed-out (2020 and 2019) of BRAHMIN Community.
Also Final Year Persuing Students of UG/ PG can seek admission, as the classes for this program tentatively commence from 4th July,2021

Through an Entrance Test ( Objective & Descriptive) followed by an Interview.

Paper-1: Objective
(50 Multiple Choice Questions;100Marks; 60min)
25 on Aptitude+
12 on National Movement
13 on Indian Polity

Paper-2: Descriptive Test (30Marks; 40min)
Essay, Precis & Case Study

Min 50% in each paper

What is Interview of IAS Super90 intended for?

Interview is not a test for your knowledge again. It’s to assess your keenness to become a Civil Servant.

28th February, 28th March, and 25th April.

The Pattern and Syllabus is the same, the aspirants can take the Test at their convenience.

Yes, the program is done on cost to cost basis without any profit motive. As the name of the Program suggests, the intake is also limited to 90, to pay individual attention on each aspirant.

Of course, the mission of initiating IAS Super90 is to see to it that our community aspirants occupy the elite cadre of the Nation, hence we leave no stone unturned, for their success.

Dhanwantari IAS Study Circle
Tilaknagar Cross Roads
Shivam Road
Amberpet
HYDERABAD

No. One has to take the exam offline that too in Hyderabad. Ofcourse, one can choose one of the dates at his/ her convenience among 28th February, 28th March, 25th April and 30th May to write this offline test conducted at the above mentioned address in Hyderabad.

One lac twenty thousands which includes Foundation Course, Mains cum Prelims Course along with Optional, Test Series for both Prelims & Mains, Interview Guidance and Mock Interviews.

You can feel free to contact
Sri Ram Muppalla
Program Director
IAS Super90 on
9989522221 or
9866079891 (11am to 7pm)

Brahmin Help Desk, a unit of Brahmin Welfare Bhavan under the stewardship of Sri Giri Prasad Sharma ji will take care of your stay and boarding free of cost.
You can chat with him through WhatsApp on 9701609689

Focus on getting admission into the program. The intake is limited to 90 only. For this you have to show merit in each stage of the selection process. For exceptionally meritorious (and) or EWS candidates, concession in the course fee to certain extent will be considered without doubt.

Reputed Faculty from NEWDELHI and the medium of instruction is English.

Serving and Prominent Retired Civil Servants from our community as Hon.Mentors.

(You can see the brochure) 

The instruction (Mains cum Prelims incl.Optional)will be 6hrs per day(9am-4pm). For the completion of syllabus it takes 6 months.

There after, you have Revision cum Enrichment Program for 3 months to crack Prelims.

Yes, but we encourage Classroom Program as there is an opportunity to interact with peer group and faculty.

To help our community aspirants, who can’t find it convenient to attend offline, we offer the program online too. They are also considered as part of IAS Super 90 and have to prove their merit in the Entrance Test.

The fee for online course is little less as the unit cost related to infrastructure is not justified to be borne by those aspirants.

It is One lac INR against One lac twenty thousands INR for classroom program.

Absolutely NO.
But think positive, 15% of the aspirants crack Civil Services in their very first attempt.

To answer your question, as also mentioned earlier, there is no commercial motive behind this program.

You can attend classes and Test Series till you crack the Service without additional charge.
Remember, you cherishing your dream is all important even for us.

With this preparation, can I asume, that cracking any other competitive exam is easy?

Still Have Many Questions In Your Mind?

Don't worry, we are there to answer your questions. 

The Man Behind

Giri Prasad Sharma

Promoter & Founder
Brahmin Welfare Bhavan
Brahmin Help Desk
9701609689

For further details, please feel free to contact through WhatsApp