లేఖ వ్రాయండి

మీరు సమాచారం పంపండి ; మాకు తోచిన విధముగా సహాయ పడగలము

SELECT OPTION AND WRITE YOUR REQUEST CLEARLY
NAME......................................................SURNAME
దయచేసి గమనించండి : వీలైనంత వరకు మీ సమస్య లేదా మీ సలహా స్వీకరించి స్పందిస్తాము .. మేము స్పందించడం లేదు అనంటే దానికి కారణం ఆ సమయానికి పరిష్కారం దొరకడం లేదు అని అర్థము. కానీ అవసరం అయినప్పుడు లేదా అవకాశం ఉన్నపుడు తప్పకుండ మీతో సంప్రదిస్తాము. దయచేసి వేచి ఉండాలి. ఫోన్ లు చెయ్యరాదు. వాట్సాప్ మెసేజి పెట్టవచ్చు ..
OUR WHATSAPP NUMBER : 9701609689
NAME (AGE) EXAMPLE : SRIDHAR BABU (34) BROTHER SRIVANI N.(43) SISTER..
GIVE LAND MARK ALSO

3 thoughts on “లేఖ వ్రాయండి”

 1. Very good initiative from Giri Prasad Sarma. Today I have visited our Vijayawada office. Very good service from the Office. I came here for my Health card. Prompt response from Giri prasad Sarma garu.
  Thanks & regards
  Pavan

 2. sateesh kumar chundi
  Attachments
  Thu, Dec 19, 4:19 PM (22 hours ago)
  to me

  Good Evening Sir.

  This is sateesh kumar from ongole. I was completed BTECH in 2013,and i have good computer knowledge and typing skills. I was completed english higher typing 45wpm. i am sending my resume . Could you please find the below attachment.

  Thanks & Reagrds
  Sateeshkumar.ch
  +91 8309242219

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This Brahmana Bhavan has been conceptualized and established during the year 2013 for the sole purpose of providing Boarding & Lodging for only Brahmins who visit Hyderabad on various issues, from quite far off places. All our initiations are obviously based on the welfare and development of our serene Brahmin Community. Here, there are no Luxury rooms or AC rooms available, We will provide only traditional meals to Brahmins those who are visiting Brahmana Bhavan with Free of cost but it is needed to intimate us, at least one day before.
No charges for Meals or accommodation.
Member ship fee is Rs.1000 (One Thousand Only) is mandatory, valid for 10 Years. Please Note : We allow Only Brahmins. Please send your tour schedule at least 10 days before.

                    GiriPrasad Sarma KALLE (కళ్లె)
                     Founder President